Start Nyheter Klubben Bowling Gym Kanot Motion Kanotcentral Tyngdlyftning Kontakt
 
Kanotsektionen 20 år

Olofströms FK Kanotsektionen.

Under början av 1970-talet började Halen, Råslången, Immeln och de andra sjöarna i området att användas alltmer av kanotister. Först av turister i små grupper, och senare av större grupper i kajaker mcd Alltidhults Fritidsgård som lägerplats. Som kanotägare sedan ungdomen tyckte jag au det var en trevlig syn att se dessa smickra kajaker glida fram över Halasjöns vatten. En tidig vårdag ringde Evert Ericsson upp Eve Peter och talade om att han och sonen Lars funnit Fritidsklubbens plastbåt infrusen i isen. Eve berättade då att han funderade på att bilda en kanotsektion inom Olofströms Fritidsklubb.

Sommaren 1974 annonserade Eve i tidningarna att ett par av Skånes kanotledare Karl-Gustav Karlsson," KanotKalle" och Karl Gustav Persson, "EskimåGusten" skulle komma till Olofström och Halens Camping för att introducera kajakpaddling. Så skedde en skön söndag med en hel del intresserade.
En styrelse bildades med Mats Holmqvist som ordförande, Ing-Mari Svensson som sekreterare och Algon Andersson som kassör.

Kanoter, främst canadensare anskaffades med hjälp av Trygg-Hansa som engagerat sig i den s.k. "Kanotvågen" som skulle öka intresset för turistkanoting. Även regeringen genom "ungdomsministern" Camilla Odnoff bidrog med medel till inköp av kanoter.

Många ungdomar sökte sig till Halen. Den f.d. vaktmästarbostaden och gamla omklädningslokalen ställde Olofströms Kommun till sektionens förfogande. De ungdomar som gått med i kanotsektionen fick hjälp av sina föräldrar och även andra vuxna att göra lokalerna användbara. Eve Peter var den drivande kraften i allt detta arbete.

Kanotflottan utökades alltmer och en liten uthyrningsverksamhet startades, den gav sektionen inkomster till övrig verksamhet. Iordningställande av danslokalen före och efter danser, skötsel av motionsslinga mellan L. Holje och Halen var andra aktiviteter som gav sektionen inkomster.
 

Ny styrelse valdes med Anders Hansen som ordförande, Robert Hjelm sekreterare och Eve Peter som kassör.
Övriga i styrelsen var Evert Ericsson, Lars Ericsson, Hans Hansen, Lars Hansen och Lars Nilsson.

1979-04-04 avgår Eve Peter som kassör och Robert Hjelm som sekreterare efter flerårigt arbete.
Ny styrelse blev: Ordf. Anders Hansen, sekr. Evert Ericsson, kassör Lars Ericsson och till Mtrl-förvaltare: Lars & Hans Hansen och Lars Nilsson. (Dessa ersätts 79-10-10 av Knud & Sten Andersen). Tävlingsledare. Mats Holmqvist, bitr. Robert Hjelm och Hans Hansen.
Motionskommittén. Eve Peter och Lars Nilsson. Tränings & ungdomskommittén: Hans Hansen, Lars Ericsson, Lars Hansen och Mats Holmqvist.

1980. Nygammal ordf. Mats Holmqvist, v. ordf. Lena Ericsson & materialförvaltare Juha Niemelä.

1982 avgår Lars Ericsson som kassör och ersätts av Peter Arozenius. Lars v. ordf.
Birgitta & Per-Åke Persson blir dam- resp. herrtränare och stugvärdar.
Per-Åke vald till v. ordf. 1987 och till kassör 1988 en befattning som han har än i dag.
Sedan 1988 blir Knud Andersen ordförande i kanotsektionen.

I år 1994 liksom de senaste åren har sektionen tillsammans med IOGT:s Juniorsektion anordnat kanotskola med canadensare.
Kim Andersen håller som vanligt i kajakträningen.

Redan från början fick kanotsektionens ungdomar arbeta så att ekonomin skulle räcka till för alla utgifter. Exempelvis åtog sig sektionen att sköta motionsslingan söder om Halens Camping. Ett svårt jobb då underlaget inte var det bästa. Dom jobbade med att mjukgöra banan med sågspån och även med att byta trasiga lampor, ett inte helt riskfritt jobb då lämpliga stegar saknades.

Det största tillskottet till sektionskassan svarade Allan Johansson för när han kammade hem en 3:e plats i Olympialigan på V 65. Det gav oss  38 000:- som bästa kanotklubb i Sverige. 

Kanotsektionens verksamhet med minnen av Evert Ericsson 1994