Start Nyheter Klubben Bowling Gym Kanot Motion Kanotcentral Tyngdlyftning Kontakt
 


Verksamheten 2019

Verksamheten 2019

 

Årsmötet hölls fredagen den 22/2  i JIF:s klubblokal.

Mötet öppnades av sektionens ordförande Jerry Mattsson till att  leda  dagens möte valdes Enok Svensson och sekr Ann-Christin Thörn. Hela styrelsen omvaldes (se styrelsen). Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar visades bilder av Rolf Olsson, bjöds på fika och förrättades ett närvarolotteri.