Start Nyheter Klubben Bowling Gym Kanot Motion Kanotcentral Tyngdlyftning Kontakt
 
Verksamheten 2021

Vid årsskiftet hade Motionssektionen 41st medlemmar.

Vi har hållit 1st digitalt protokollfört styrelsemöte och 3st fysiska protokollförda styrelsemöten under året.

Det digitala årsmötet genomfördes torsdagen den 4/3 2021 och där Jerry Mattsson valdes till ordförande och Ann-Christin Thörn till sekreterare för mötet. 

Ordförande under året har varit Jerry Mattsson, kassör Per-Åke Persson och sekreterare Ann-Christin Thörn. Övriga ledamöter: Rolf Olsson, Ingmar Åman och Birgitta Persson. Suppleanter: Petra Wildner och Alf Hansson.

Verksamhetsberättelsen för året 2021 har liksom föregående år inte mycket att erbjuda pga. den pågående pandemin.
Den planerade resan till Torsåsrevyn blev liksom Aeröresan inställd.

Under hösten har  olika “gymgrupper” idkat motion i kanotstugan.

Men vi tar nya tag och ser framemot en resa till Aerö i maj 2022