Start Nyheter Klubben Bowling Gym Kanot Motion Kanotcentral Tyngdlyftning Kontakt
 
Verksamheten 2019

Verksamhetsberättelse för Olofströms Fritidsklubb Tyngdlyftningen

Styrelsen har under året bestått av Huvudstyrelsen pga ordinarie styrelse tyvärr avgick under pågående verksamhetsår. Året har ändå hanterats på ett mycket bra sätt och träningen har kunnat hållas igång utan avbrott.

Träningen har skötts av ledarna Jari Torikka och Pertti Torikka med ungdomsträning 3 gånger per vecka. Det har hållits tävlingar 1 gång per månad för medlemmarna där de kunnat vinna en medalj.

Under året har det gått väldigt bra och det har kommit till många nya ungdomar i åldern 9-16 och just nu har vi fler flickor än pojkar.

Olofström 2020-02-01

Information från Pertti Torikka 

Sammanställt av Petra Wildner